افسران - مدافعان حرم حضرت زینب (س)

شهدای سپاه دامغان که در سوریه به شهادت رسیده اند