شهید رضا کارگر برزی یک نخبه علمی بود ، او همزمان در دو دانشگاه درحال تحصیل بود و به دو زبان عربی و انگلیسی تسلط کامل داشت و اختراعات فراوانی در زمینه برق و الکترونیک داشت.

دوماه مانده بود به شهادتش به یکی از اقوام گفته بود:
” شیعه بودن تنها به نماز خواندن و روزه گرفتن نیست ، شیعه مرد عمل می خواهد”.
یا جمله ای که این اواخر به خیلی ها گفته بود این بود که” حضرت زینب (س) سجاده نشین نمی خواهد“
سرانجام 11 مرداد امسال به آسمان پرکشید و چون ستاره ای در کهکشان شهدای شیعه درخشید...

روحش شاد و یادش گرامی باد.