برای کسانی که بدنبال باور هولوکاست در جنگ جهانی دوم هستند بهتر است بدانند که هولوکاست واقعی در ایران و بدست یهودیان اتفاق افتاده است.البته هولوکاست ادعایی هم بر اساس تحقیقات پرفسور رابرت فوریسون مورخ فرانسوی و استاد دانشگاه و همچنین تحقیقات پرفسور روژه گارودی دروغی بیش نیست و حزب یهود در زمان حاکمیت هیتلر و حزب نازی آزادانه فعالیت می کرده اند و کوره های آدم سوزی یهود صحت ندارد و بلکه جنایتکاران نازی در اردوگاهها بخصوص اردوگاه اشویتس برای جلوگیری از شیوع بیماریهای مسری مانند تیفوس ء طاعون و.... اجساد اسرایی که در اردوگاهها در اثر بیماریهای مسری فوت می کرده اند را می سوزاندند تا بیماری شیوع پیدا نکند. انکار هولوکاست به معنای تطهیر جنایات نازی ها نیست بلکه افشا دروغی بزرگ است. دروغی که بر اساس آن دروغ سالهاست صهیونیست ها بهره برداری می کنند و اکنون بر اساس قانونی که در اروپا وضع شده است هرگونه بازنگری و بررسی این واقعه ممنوع شده است و پرفسور رابرت فوریسون که تحقیات مفصلی در زمینه بازنگری این واقعه داشته است مورد ضرب و شتم، اخراج از دانشگاه، دادگاهی و زندان و جریمه نقدی شدن، سوزاندن و ممنوعیت چاپ کتابش، قرار گرفته است. آیا باید از بررسی یک واقعه تاریخی انهم تاریخ نزدیک اینقدر وحشت داشت که مجازات سنگین برای ان وضع کرده اند؟
                                      
(بقیه در ادامه مطلب)
بازتاب در ماهنامه صحیفه ابرار ،سایت افسران


هلوکاست ایرانی یا یهودی؟
برای کسانی که بدنبال باور هولوکاست در جنگ جهانی دوم هستند بهتر است بدانند که هولوکاست واقعی در ایران و بدست یهودیان اتفاق افتاده است.البته هولوکاست ادعایی هم بر اساس تحقیقات پرفسور رابرت فوریسون مورخ فرانسوی و استاد دانشگاه و همچنین تحقیقات پرفسور روژه گارودی دروغی بیش نیست و حزب یهود در زمان حاکمیت هیتلر و حزب نازی آزادانه فعالیت می کرده اند و کوره های آدم سوزی یهود صحت ندارد و بلکه جنایتکاران نازی در اردوگاهها بخصوص اردوگاه اشویتس برای جلوگیری از شیوع بیماریهای مسری مانند تیفوس ء طاعون و.... اجساد اسرایی که در اردوگاهها در اثر بیماریهای مسری فوت می کرده اند را می سوزاندند تا بیماری شیوع پیدا نکند. انکار هولوکاست به معنای تطهیر جنایات نازی ها نیست بلکه افشا دروغی بزرگ است. دروغی که بر اساس آن دروغ سالهاست صهیونیست ها بهره برداری می کنند و اکنون بر اساس قانونی که در اروپا وضع شده است هرگونه بازنگری و بررسی این واقعه ممنوع شده است و پرفسور رابرت فوریسون که تحقیات مفصلی در زمینه بازنگری این واقعه داشته است مورد ضرب و شتم، اخراج از دانشگاه، دادگاهی و زندان و جریمه نقدی شدن، سوزاندن و ممنوعیت چاپ کتابش، قرار گرفته است. آیا باید از بررسی یک واقعه تاریخی انهم تاریخ نزدیک اینقدر وحشت داشت که مجازات سنگین برای ان وضع کرده اند؟
ماجرای استر وخشایارشاه
بر مبنای کتاب استر, خشایار شاه در روز جشن تاجگذاری در حال مستی از ملکه «وشتی» می‌خواهد در برابر مردان آمده تا زیبایی او را به رخ میهمانان بکشد.
اما ملکه به دلیل حجب و حیا و عفت ایرانی‌اش قبول نمی‌کند و پادشاه خشمگین شخص دیگری را به عنوان ملکه انتخاب می‌کند. ملکه جدید که «هدسه یا استر» نام دارد, به همراه عده‌ای از زنان زیبا به قصر آمده تا با همکاری پسر عمویش مردخای که قیم او نیز هست هامان وزیر خشایار شاه را برکنار کرده و بکشند. بعد از هامان, مردخای را جانشین وی می‌کنند.
آنها سپس از خشایار شاه اجازه کشتن دشمنان یهود را در 3 روز متوالی می‌گیرند
این جمع در این 3 روز 70 هزار نفر از ایرانیان که در میانشان زنان و کودکان نیز قرار داشتند, با بی‌رحمی تمام به قتل رسانده و اموالشان را به غارت می‌برند. 
گفتنی است یهودیان هنوز هم با گذشت 26 قرن به مناسبت این پیروزی و قتل عام بی‌سابقه تاریخی جشن می‌گیرن
آنها در این روز لباس‌هایی شبیه شخصیت‌های داستان پوشیده و با بازی‌ کردن نقش‌های آنها این جنایت بزرگ را تجدید خاطره می‌کنند.
این نسل‌کشی بی‌سابقه مطابق با روز 13 فروردین بوده است. این نحسی 13 که برخی از آن اسم می برند مرتبط با پوریم و این نسل کشی است.
ایرانیان از همان زمان, سیزدهم فروردین را به عنوان نماد مبارزه و اعتراض به جنایت برخی یهودیان آن زمان که آنها را سراسیمه از خانه و کاشانه‌اشان فراری داده‌ بودند, برگزیده و سر به کوه و صحرا می‌گذارند.
این نسل‌کشی را می‌توان نوعی هولوکاست به حساب آورد. هولوکاستی که در طی 3 روز 70 هزار ایرانی (البته بسیاری از منابع و کارشناسان این رقم آورده شده در تورات را دور از ذهن می دانند)به قتل رسید. هولوکاستی که تبدیل به یکی از بزرگترین جشن‌های آیینی یهودیان شده است.
پوریم دراسناد کتب تاریخی
.بر سر واقعه "استر و مر دخای "اختلاف نظر  میان مورخان برجسته وجود دارد وبعضی آن را افسانه ای بر آمده از واقعیتی نه  به این هولناکی می دانند،ودر کتاب  تاریخ کمبریج که معتبر ترین کتب  مرخین است داستان مردخای واستر را با موضوعات تاریخی دیگر دارای تضاد می دانند  اما آنچه مسلم است وجود این داستان در کتاب تورات عهد عتیق است و این که 26 قرن است که ایرانی ها روز این واقعه رانحس می دانند و یهودی ها در این روز جشن می گیرند و به نقل از منابع اسرائیلی و حتی در ایران  در همدان  بخشهای خاصی ازکتا ب استر را  می خوانند   جای بسی تاسف است بقعه این 2 یهودی در ایران سالهای سال است  به صورت آرامگاه در خیابان شریعتی شهر همدان ودر نزدیکی بازار بزرگ شهر  بصورت  عبادتگاه 2 قدیس حفظ می شود !!بهتر است تابوت این 2 نجات دهندگان قوم یهود !!به دلیل ارزش تاریخی به موزه منتقل شود و بنای آن نیز به عنوان یک اثر تاریخی حفظ شود اما از تحریف تاریخ جلوگیری کرد و از وارونه جلوه دادن واقعیت تاریخ  که از شگر دهای صیهونیست است،جلو گیر ی کرد.
در کتاب تاریخ ده هزار ساله ایران،جلد اول."از پیدایش آریایی ها تا انقراض پارتها" تالیف عبدالعظیم رضایی آمده استدر کتب استر ( یکی از بخش های عهد عتیق وتنخ یهودی است) .داستانی راجع به خشایارشا آمده است که سابقا آنرا مربوط به اردشیر دراز دست می دانستند .ولی تورات بصراحت بیان میکند که آن واقعه در زمان  خشایار شاه –وبه اصطلاح تورات- اخشورش – اتفاق افتاده واین چنین بیان شده است: خشایار شاه در سال سوم پادشاهی خود ضیافتی در کاخ شوش ترتیب می دهد و پس از آنکه مستی بر وی چیره می شود ،امر میکند که ملکه اش (وشتی) را بحضور او بیاورند تا زیبائیش را به بزرگا ن وسایر مردم نشان دهد اما ملکه از این کار سر باز می زند.شاه بغایت خشمگین شده اورااز مقام خود معزول ساخته یهودی دختری "هدسه" نام را به شهبانوئی برمی گزیند واورا  استر ( یعنی ستاره)  نام می نهد . استر را عمویست مردخای نام که تربیت او را بعهده داشته است . مردخای توطئه ای را که دوتن از خواجه سرایان بر ضدشاه ترتیب داده بودند  کشف کرده  آنرا  به آگاهی حشایار شاه میر ساند. یکی از بزرگان کشور بنام هامان که از بی حرمتی مردخای و تعظیم نکردن او دل آزرده است ،کینه یهودیان را بدل گرفته از شاه اجازه می خواهد تا آنرا بهلاکت رساند. ولی مردخای از جریان آگاه شده بوسیله ی استر حکمی از شاه می گیرد که بموجب آن یهودیان را از انهدام رهایی می یابند و دشمنان خود بویژ ه هامان را بدار می آویزند
آدولف هیتلر نگهداری کتاب استر را در آلمان برای تمام اشخاص ممنوع کرد، یولیوس اشترایشر سردبیر مجله دِر اشتورمردر سخنرانی ۱۰ نوامبر ۱۹۳۸ خود گفت: یهودیان ۷۵۰۰۰ ایرانی را فقط در یک شب سلاخی کردند، سرنوشت مشابه نصیب آلمانی ها خواهد شد، اگر یهودیها موفق شوند جنگی را علیه آلمان راه بیندازند. یهودیان یک جشن پوریم جدید در آلمان راه خواهند انداخت. 
در سال ۲۰۱۰ یک خاخام یهودی در اسرائیل با اشاره به واقع پوریم و استر، اعلام کرد جاسوسان زن سازمان موساد مجاز به انجام سکس با دشمنان برای انجام ماموریت هستند. همانگونه که استر هویت یهودی خود را پنهان کرد و با یک دشمن ایرانی یعنی اخشورش ازدواج کرد و با این کار ملت یهود را نجات داد
در کتاب واژه های فرهنگ یهود چاپ اورشلیم در خصوص این جشن آمده است :
«پوریم در چهاردهم ماه آدار و به یاد خنثی نمودن نیت پلید هامان جشن گرفته می شود. هامان صدر اعظم خشایار شاه شاهنشاه ایران بود که قصد داشت همه یهودیان را در سراسر شاهنشاهی ایران نابود سازد . اما این نقشه با میانجیگری مردخای یهودی و برادرزاده اش (یا دختر عمویش) استرِ ملکه نقش بر آب شد . نام این جشن از کلمة  " پور " به معنای قرعه گرفته شده از آن جهت که هامان برای یافتن مناسب ترین روز برای اجرای نقشه اش قرعه انداخت . »
اما در منابع غیر یهودی آمده است : « بنا بر آنچه که در کتاب استر آمده ، مردخای یهودی با نفوذ در دربار پادشاه هخامنشی توانست استر دخترعمویش را جانشین ملکه نماید و بدین ترتیب پادشاه و دربار وی  تحت تسلط یهودیان قرار گرفتند .
این قدرت فوق العاده باعث شد که این قوم اقدام به انتقام نمایند تا جایی که برابر مندرجات کتاب استر ، بیش از هفتاد و پنج هزار نفر از ایرانیان در هجوم وحشیانه بنی اسرائیل کشته شدند.»
به همین مناسبت یهودیان هر ساله در این ایام با آتش زدن عروسک هامان وزیر شاه هخامنشی که در صدد از بین بردن نفوذشان بود ، اقدام به برگزاری جشن پوریم در سراسر جهان می نمایند
صهیونیست ها درحال هلوکاست دیگر
صهیونیستها تمام اقوام به جز خودشان را از جنس اسب می دانند.
آنها در گذشته به سپاهیان خود می گفتند که به سرزمین ایران و یا اعراب و یا حتی مسیحی‌ها رسیدید رحم نکنید. زنان، کودکان، الاغ، شتر و چهارپایانشان را بکشید تا دو سوم جهان تمام شود و تنها یک سوم جهان که همان یهودی‌ها هستند بمانند.
این کشتار فقط برای یافتن سرزمینی برای یهودیان و صهیونیستهای بی جا ومکان صورت می گرفت
از کشتارهای عصر جدید به دست صهیونیست‌ها می‌توان ترور کندی رئیس جمهور اسبق آمریکا را نام برد که هنوز به صورت معمایی باقی مانده است.
صهیونیستها, در حالی که فریاد حمایت از آزادی و نجات بشر سر می دهند هر روز هولوکاست تازه ای رقم می زند. از نمونه های بارز این جنایتها قتل عام اخیر مردم غزه است..
یک بار دیگر صهیونیزم در جنگی بدون مرز و با عنوان نبرد پیشگیرانه به کشتار زنان ، کودکان ، اندیشمندان و نخبگان مسلمان دست یازیده است. سربازان تا دندان مسلح آمریکایی و انگلیسی بدون هیچگونه پشتوانه فکری و عقلی با بیرحمانه ترین شیوه ها آمال و آرزوی سران یهودی دنیا را برآورده می سازنبرچسب ها :
پوریم ,  استرمردخای ,  هلوکاست ایرانی ,  رایفی پور ,  دلایل 13بدر ,  ایرانی کوشی یهودیان ,