افسران - مدافعان حرم عقیله بنی هاشم  زینب کبری . یا لیتنا کنا معکم

شهید علاء شبیب التمیمی از گردان های عصائب اهل حق  مجاهدان عراقی مدافع حرمنپندار که تنها عاشوراییان رابدان بلا آزمودند ولاغیر، صحرای بلا به وسعت همه تاریخ است