تکفیری‌ها با حمایت آمریکا و غرب، پادوهای یهود شده اند. امروز سران رژیم غاصب میدانند رفتنی هستند. طراحی آنها ضربه به مقاومت در منطقه توسط روبات‌های تکفیری است که از اردن و چچن گرفته تا عربستان و امارات و قطر تغذیه مالی و تسلیحاتی میشوند؛ 
ظلم و ستم تکفیری‌ها به بالاترین درجه قساوت قلب رسیده. ترور و دریدن پیکر کشته شدگان، کشتار با سلاح‌های آتش‌زا و شیمیایی، کشتن زنان و مردان مسلمان و مسیحی و یهودی و علوی؛ اما امروز …
اگر هوس روضه کربلا و حضرت رقیه کردی این تصویر را نگاه کن…
کربلای امروز هم عباس بن علی می خواهد و هم زینب کبری!…
ولی انگار قرار است سه ساله های شیعه سوری هم، چون بانوی خود، حضرت رقیه، در تاریخ ماندگار شوند.
تاریخی از اوراق و اذهان و قلوب…
تاریخی حرکت ساز و جریان ساز…
تاریخی از جنس حماسه عاشورا، متصل به ظهور
روضه حضرت رقیه