افسران - مدافعان حرم- وداع با مادر

مایی که به اولاد علی عبد و غلامیم / گر خامنه ای حکم دهد، راهی شامیم
شهید محمد علی اسد بکری