شیخ «واثق البطاط»‌ رهبر «جیش المختار» و از روحانیون سرشناس عراقی در گفت‌‌وگو با فارس، با بیان اینکه گروه متبوعش 23 هزار استشهادی آموزش دیده و مجهز در اختیار دارد، آمریکا را به هدف قرار دادن منافعش در عراق و منطقه خلیج فارس تهدید کرد.

 وی افزود: از زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی مزدورانشان را در داخل سوریه به سلاح شیمیایی مجهز کردند؛ خطر تهدید کننده ملت سوریه را احساس کرده‌ایم.

رهبر ارتش المختار بکارگیری سلاح شیمیایی را بهانه‌ای برای دخالت آمریکا در تحولات سوریه خواند و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با این اقدام خود در سوریه، همه خطوط قرمز را نادیده گرفته‌اند.

البطاط با هشدار نسبت به هر گونه ماجراجویی علیه ملت سوریه تهدید کرد که در صورت حمله آمریکا به این کشور، منافع و حضور آمریکا در عراق و خلیج فارس از عملیات مبارزان جیش المختار در امان نخواهند بود.

به گزارش مشرق، شیخ «واثق البطاط»‌ رهبر «جیش المختار» و از روحانیون سرشناس عراقی در گفت‌‌وگو با فارس، با بیان اینکه گروه متبوعش 23 هزار استشهادی آموزش دیده و مجهز در اختیار دارد، آمریکا را به هدف قرار دادن منافعش در عراق و منطقه خلیج فارس تهدید کرد.

 وی افزود: از زمانی که آمریکا و رژیم صهیونیستی مزدورانشان را در داخل سوریه به سلاح شیمیایی مجهز کردند؛ خطر تهدید کننده ملت سوریه را احساس کرده‌ایم.

رهبر ارتش المختار بکارگیری سلاح شیمیایی را بهانه‌ای برای دخالت آمریکا در تحولات سوریه خواند و گفت: آمریکا و رژیم صهیونیستی با این اقدام خود در سوریه، همه خطوط قرمز را نادیده گرفته‌اند.

البطاط با هشدار نسبت به هر گونه ماجراجویی علیه ملت سوریه تهدید کرد که در صورت حمله آمریکا به این کشور، منافع و حضور آمریکا در عراق و خلیج فارس از عملیات مبارزان جیش المختار در امان نخواهند بود.

وی آمریکا و رژیم جعلی صهیونیستی را بزرگترین زیان کننده حمله احتمالی به سوریه خواند و افزود: با عنایت به بیداری اسلامی و عربی و مواضع آشکار ملت‌ها درباره رویارویی با حمله احتمالی به سوریه، آمریکا و رژیم صهیونستی قطعاً شکست خواهند خورد.

البطاط از آمادگی 23 هزار نیروی استشهادی آموزش دیده و مجهز برای هدف قرار دادن اهداف و منافع آمریکا در  منطقه خبر داد و افزود: سوریه کمر آمریکا را خواهد شکست.