افسران - شهدای حزب الله در دفاع از حریم عقیله بنی هاشم زینب کبری س

مزار شهداء حزب الله در بیروت ، بخش مربوط به مدافعان حرم
حزب الله در آمادگی کامل برای مقابله با حملات آمریکا به سر می برد و کلیه نیروها فراخوان شده اند . مجاهدان را دعا کنید.