افسران - مدافعان حرم عقیله بنی هاشم  زینب کبری . یا لیتنا کنا معکم

شهید محمد فاضل از لواء ابالفضل العباس فدائی خانم زینب شد.
شادی روحش صلوات