افسران - شهدای حزب الله در دفاع از حریم عقیله بنی هاشم زینب کبری س

شهید مصطفی محمد حماده از نیروهای حزب الله در درگیری های سوریه به شهادت رسید و روز پنجشنبه در زادگاهش تشییع شد. روحش شاد . 
خداوند به سید حسن نصرالله و خانواده مجاهدان صبر عطا کند . بهترین جوانان عالم هر روز به شهادت می رسند و جز غم فراق برای ما چیزی نمی ماند