افسران - اگر آه تو از جنس تیاز است  در باغ شهادت باز باز است

هادی باغبانی خبرنگار و مستندساز ایرانی؛ روز دوشنبه در کشور سوریه مورد حمله تروریستی قرار گرفت وبه فیض شهادت نائل آمد