افسران - عکس: دکتر جلیلی در جمع مدافعان حرم حضرت زینب(س)

سایت ستادهای استانی دکتر جلیلی تصویری از ایشان در جمع مدافعان حرم حضرت زینب را منتشر کرد.