می گفت صبح جمعه ها رو فقط به عشق شنیدن رادیو اونم جمعه ایرانی از خواب پامیشم!
این مصاحبه تلویزیونی بود...
دلم گرفت نتونستم ننویسم
آقا جان ما که شیعه شما هستیم به جای اینکه صبحای جمعه رو به عشق شما و ندبه برای فرجتون شروع کنیم
دنبال ...!!

فریب ما مخور آقا دروغ میگوییم 
به جان حضرت زهرا دروغ میگوییم

چه ناله ای چه فراقی چه درد هجرانی
نیا نیا گل طاها دروغ میگوییم

تمام چشم براهی و انتظار و فراق
و ندبه های فرج را دروغ میگوییم

دلی که مامن دنیاست جای مولا نیست
اسیر شهوت دنیا دروغ میگوییم

زبان سخن ز تو گوید ولی برای مقام
به پیش چشم خدا هم دروغ میگوییم

کدام ناله غربت کدام درد فراق
قسم به ام ابیها دروغ میگوییم

خلاصه ای گل نرگس کسی به فکر تو نیست
و ما به وسعت دریا دروغ میگوییم

مرا ببخش عزیزم که باز میگویم
نیا نیا گل طاها دروغ می گوییم !