بوی بهار می‏آید.بوی نو شدن طبیعت.شمیم زنده شدن آن بعد از مرگش؛ ام بهار ما بهار نمی‏شود تا تو نیایی. یک سال دیگر کذشت و یک سال دیگر به سال‏های انتظار افزوده 

شد، روزهایمان نو شد اما روزگارمان نه، بدون تو روزگاری نیست ای پسرفاطمه(س).معلی بن خنیس نقل می‏کند که امام صادق درباره روز نوروز چنین فرمودند:« نوروز

روزی است که در آن قائم ما اهل بیت ظاهر می‏شود و خداوند او را بر  دجال پیروز می‏سازد و نوروزی نیست که ما در آن منتظر فرج نباشیم چرا که آن روز برای ماست ؛ 

ایرانیان آن را نگه داشتند و شما آن را از بین بردید.»

ای عزیزی که تو را ربیع الانام و خضرت الایام(بهار مردم و طراوت روزگار) می نامند. دعای فرج را بر لب جاری می‏کنیم همانطور که جدت امام صادق ع فرمود:« روز 

نوروز از جمله اوقاتی ست که در آن دعا برای حضرت ولیعصر و درخواست ظهورش از درگاه خداوند متعال تاکید گردیده است.»

دعا می‏کنم تا بیایی ، که می‏ترسم در دوره ای که تمام فتنه‏ها هستند ، از خودی و غیر خودی ، به نام اسلام و غیر اسلام گاهی هم به اسم تو یا دشمن تو ، راه مرا منحرف کند. 

امسال آمده‏ایم تا دوست و دشمنت را بشناسیم و مقدمات ظهورت را آماده کنیم.تو خواهی آمد بیا کوله باری از عدالت ، حقیقت، حیات

همانطور که پیامبر روز ظهور را روز رهایی نامید.روز رهایی انسان از بندی که خود از جهل ، غرور برای خود ساخت.

تو هستی باز هم می‏گویم ، تو منتظری و من هستم که باید برگردم ؛ تو نرفتی که بازگردی ، تو هستی آنکه از اصل خود دور شد منم و من باید به تو برسم.

ما ساده گرفتیم آمدن را  ؛ ما همین به ظاهر شیعیان تو ساده گرفتیم آمدنت را و ساده گرفتیم انتظار آمدنت را.می دانم تو شعر خواندن من و امثال من در مقابل تلویزیون آن هم

در جمعه شب ها نمی آیی تو با عمل من می آیی و امید نگاهت ، تمام تلاشت و صبر جمیلت از برای اصلاح عمل من است .

و کسانی هم نام تو ، هدف تو و حتی آمدنت را شعاری برای رسین به اهداف خودشان می‏کنند . 

یا صاحب الزمان ابر قدرت ها برای اینکه با تو روبرو نشوند به دنبال گمراهی من هستند و نامش را جنگ نرم گذاشتند. دوباره ساخته بشر شد خدای او  و مردم صبح و شام 

معیار عملشان قیاسشان شده پول و اقتصاد و سیاست های پوچ.

ای باقی مانده خدا روی زمین :

مردم از فتنه گریزندو ندانند که ما

به تمنای تو در حسرت رستاخیزیم.

نویسنده:دوست عزیزم محسن مظفری