آیا رئیس جمهور، اسفندیار رحیم مشایی را اشتباه گرفته و عناوین نچسب را به او نسبت می دهد؟ 

احمدی نژاد روز گذشته ضمن اعطای نشان فرهنگ به رئیس دفتر سابق خود، تعریف و تمجیدهای اغراق آمیزی را كه در حكم ریاست دبیرخانه جنبش عدم تعهد نیز برای مشایی فهرست كرده بود، دوباره ادا كرد. 

احمدی نژاد گفته است: در این مراسم از فرزند برومند ملت ایران تجلیل شد.برای من سخن گفتن از جناب مهندس مشایی سخت است. باید شهادت دهم این مرد، دلی پاك و زلال دارد. مردی است مهربان و عاشق تمام انسان ها و ایمانی دارد به استواری دماوند. من افتخار آشنایی با ایشان را در 27-28 سال قبل داشتم و این آشنایی با عنایات خداوند بر این بنده كوچك ادامه یافته است. 


نسیم جمکران / کیهان؛ بهار زورکی و مدال الکی مشایی / اعطای مدال درجه یک فرهنگ و هنر به مشایی توسط احمدی نژاد

احمدی نژاد افزود: من ایشان را مدیری مسلط و مدبر می دانم. ایشان مرد هنر و مرد عشق است... آقای مشایی صاحب اندیشه است، صاحب نظریه است. در زمینه های گوناگون و اساسی جهان و انسان و رابطه انسان با خدا و مدیریت جهانی صاحب نظر است، بر خودم وظیفه می دانم به نمایندگی از ملت ایران از ایشان تقدیر كنم. 

البته من برای نصب نشان از ایشان اجازه گرفتم كه آیا اجازه می دهید آن را نصب كنم و آن را جزو افتخارات خود می دانم كه علیرغم تمام ناملایمات، خداوند متعال این توفیق را به بنده داد كه بنده به نمایندگی از ملت از یك فرزند برومند ملت تجلیل كنم. 

وی گفت: ملت قدر فرزندان خود را می داند و می شناسد، اگر من بخواهم آقای مهندس مشایی را در یك كلمه معرفی كنم ایشان مردی «بهاری بهاری بهاری» است. 

احمدی نژاد در متن طولانی حكم ریاست مشایی بر دبیرخانه جنبش عدم تعهد نیز از وی با القاب و عناوین ویژه ای یاد كرده بود كه بعضا در شأن انسان كامل و امام معصوم(ع) است. 

این در حالی است كه مسئولیت برخی انحرافات فرهنگی و اقتصادی و سیاسی حلول كرده در برخی اجزای دولت مستقیما متوجه آقای مشایی و برخی افراد نزدیك به وی است. 

ادعای پایان دوران اسلامگرایی با وجود بودن اسلام- همانند پایان دوره اسب سواری با وجود بودن اسب!- از جمله گزافه گویی های اسفندیار رحیم مشایی بود و معلوم نیست گوینده چنین تعابیری، چه نسبتی می تواند با «بهار جان ها» حضرت ولی عصر(عج) داشته باشد؟ اما از این طنز بی مایه و نابجا كه بگذریم، طنز بعدی در نسبت قائل شدن میان «نظریه» و آقای مشایی است. 

انصافا این آقا نظریه اش كجا بود؟ قطعا درباره او سوء تفاهمی نزد آقای احمدی نژاد به وجود آمده و گرنه، باید عامل وقوع برخی قانون شكنی ها و انحرافات را توبیخ و مواخذه كرد یا حداكثر نشان بی فرهنگی به او داد.
منبع:کیهان